1. Hlavní stránka
 2. Management
 3. Výkon zaměstnanců
 4. Jak vyřešit konflikt mezi kolegy?

Jak vyřešit konflikt mezi kolegy?

Jak vyřešit konflikt mezi kolegy?

Není pochyb o tom, že v jakémkoliv uspořádání skupiny se dříve nebo později setkáte s konfliktem. Ať jako ředitel, manažer nebo vedoucí, být prostředníkem v konfliktu se podobá chůzi po tenkém ledě. Ale je to výzva, kterou tato oblast přináší.

Existuje nějaká přejatá moudrost, jak konflikt úspěšně řešit? Jak se stanete Henrym Kissingerem v oddělení HR? Zde jsou naše hlavní tipy.

 • Všimněte si konfliktu včas – Jestliže se domníváte, že mezi zaměstnanci jsou problémy, konfrontujte realitu a nedoufejte, že se to utiší. Nevyřešený konflikt se bude prohlubovat a mohl by přerůst v něco většího.
 • Je to širší problém - Pamatujte vždy na to, že nejsou ovlivněny pouze protistrany. Každého v jejich okolí bude ovlivňovat stres. Jednejte rychle, než si lidé vyberou strany a váš tým nebo organizace se rozdělí.
 • Vytvořte prostředí - „Vytažení“ doprostřed kanceláře nepomůže. Setkání za zavřenými dveřmi dá každé zainteresované straně šanci uklidnit se a sdělit svůj názor v klidu a s rozvahou. Ještě než cokoliv řeknou, vysvětlete jim, že jediným účelem tohoto setkání je vyřešení konfliktu a vyžádejte si jejich souhlas.
 • Sejděte se - Vždy se setkávejte s protistranami dohromady. Každé straně umožněte shrnout situaci ze svého vlastního hlediska a nepřerušujte ji. Zdůrazněte fakt, že tuto situaci lze vyřešit pouze diskuzí a jednáním.
 • Buďte asertivní – Nebuďte soucitní a problém neobcházejte. Na druhé straně se vyhýbejte agresivnímu tónu. Při naslouchání buďte empatičtí a objektivní. Ujistěte je, že se nebudete přiklánět k žádné straně.
 • Získejte fakta - Ptejte se za účelem jasného objasnění a pochopení základního problému. Výstižně identifikujte hlavní otázky a uveďte, jak tento problém ovlivňuje pracovní výkony jednotlivců, jak narušuje péči o zákazníka a jak poškozuje zákaznické vztahy. Zaměřte se výhradně na pracovní problémy a osobní urážky jednotlivců nechte stranou.
 • Shodněte se na problému společně - Před hledáním řešení se shodněte na určení problému. Hledejte společné východisko protistran. V tomto okamžiku může vaše samotné objasnění tento konflikt ukončit. Pokud ne, je důležité, abyste se dohodli na společném pochopení tohoto problému.
 • Charakter vs postup - Může se ukázat, že konflikt vznikl kvůli napětí mezi konfliktními osobnostmi spíše než kvůli určitému pracovnímu problému. Vysvětlete jim, že je přijatelné mít jiný názor na pracovní záležitosti, ale je neprofesionální a nepřípustné dopustit, aby osobní konflikty ovlivňovaly pracoviště. Vhodným cvičením k dosažení dalšího pochopení a řešení je požádat každou stranu, aby určila, s čím může druhý zaměstnanec přestat, začít, čeho dělat více nebo méně.
 • Hledejte možná řešení - Identifikujte a projednávejte možná řešení. Jestliže jedna strana cítí, že vyhrála, může se druhá strana stále cítit nespokojeně. Soustřeďte své úsilí na nalezení řešení, které bude pozitivní pro obě strany. Trvejte na tom, aby se obě strany podílely na řešení. Ujistěte se, že každý navrhuje to, co by sám osobně mohl udělat pro vyřešení konfliktu.
 • Odsouhlaste řešení – Po projednání možných řešení vyberte to, které nejlépe vyhovuje oběma stranám a vaší organizaci. Sepište to a jasně uveďte dohodnuté postupy. Rozhodněte se, jak budete společně měřit úspěch. Postup pravidelně monitorujte a pozitivně posilujte úspěch verbální pochvalou.