1. Hlavní stránka
  2. Management
  3. Výkon zaměstnanců
  4. Jak provádět hodnocení zaměstnanců?

Jak provádět hodnocení zaměstnanců?

Jak provádět hodnocení zaměstnanců?

Příliš mnoho manažerů věří, že pro odůvodnění existence zaměstnanců stačí dobře odvedená práce a že hodnocení jsou plýtváním času. Při špatně odvedené práci by mohli mít pravdu!

Hodnocení jsou neocenitelným nástrojem pro odměňování úspěchu a pro zlepšování výkonu. Umožňují manažerům zjistit, jak se ve společnosti provádějí různé podvody. Dále zajišťují dokumentaci pro případ, že by se výkon zaměstnance dostal pod uspokojující úroveň. Zaměstnanci těží z pozitivního zhodnocení dobré práce a z poučení, o které se mohou v budoucnu opírat. Mají také šanci dozvědět se o oblastech, ve kterých by se mohli zlepšit. Mohou také sami uvést některé problémy a nápady na zlepšení.

Je vidět, že se jedná o oblast plnou výhod pro každou zainteresovanou osobu. Zde je návod, jak provádět hodnocení na pravidelných setkáních vaší společnosti:

  • Pravidelné - Hodnocení by se měla provádět jednou nebo dvakrát ročně. Měla by jednoduše dávat formu tomu, o čem právě hovoříte. Pokud je zaměstnanec překvapen tím, co říkáte, vaše manažerské techniky nejsou správné.
  • Připravené - Ukažte skutečný zájem a poctivě zvažte pracovní výkon zaměstnance. Předneste určité body k diskuzi. Požádejte je, aby před hodnocením sami ocenili svůj výkon ve srovnání s cíly.
  • Spravedlivé - Stanovte stejné standardy pro všechny zaměstnance vykonávající tu samou práci a dovolte problémovým zaměstnancům opravit své nedostatky v dohodnutém rozsahu. Nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout, je vytvoření standardizované formy, která umožní provést stejná srovnání.
  • Pozitivní - Myšlenkou hodnocení je zlepšit výkon jednotlivců, nikoliv hledat chyby nebo někoho obviňovat. Vždy začněte pozitivními komentáři; při projednávání problémů se soustřeďte na to, jak je překonat.
  • Objektivní - Použijte jednotnou posuzovací stupnici a pokuste se mírnit osobní názory. Nebojte se ale prezentovat vyvážený názor, který zahrnuje jak pozitivní, tak negativní komentáře.
  • Výhledové - Společná práce při stanovení cílů, které jsou měřitelné a dosažitelné, zvyšuje pravděpodobnost jejich splnění.
  • Jasné - Na závěr se ujistěte, že zaměstnanec si je přesně vědom toho, čeho musí dosáhnout a jaké jsou další kroky. Každá společnost má odlišný názor na to, zda by mělo být hodnocení spojeno s placeným hodnocením nebo ne. Ať jsou vaše postupy jakékoliv, ujistěte se, že jim zaměstnanec rozumí.

S oznámením, jak si zaměstnanec vede, nečekejte až na dobu hodnocení. Pochvalte dobrou práci, když je provedena. Zasáhněte okamžitě, jestliže pracovní výkon slábne. Hodnocení jsou rozhodující, ale trvalá zpětná vazba, která se na nich zakládá, je klíčem k efektivnímu zlepšování pracovního výkonu.