1. Hlavní stránka
  2. Management
  3. Výkon zaměstnanců
  4. Jak přistupovat k probíhajícímu managementu talentů?

Jak přistupovat k probíhajícímu managementu talentů?

Jak přistupovat k probíhajícímu managementu talentů?

Nejjednodušeji lze management talentů specifikovat jako činnost, při které vy jako obchodní místo najímáte zaměstnance a vybavujete je dovednostmi, které organizace potřebuje k růstu a dosažení úspěchu.

Dobrý management talentů se vždy nejdříve zaměří na produktivitu. Hledání potenciálu v řadách zaměstnanců a mimo společnost a jejich následný výcvik, růst a využití za účelem dosažení plánované změny a růstu lze charakterizovat jako proaktivní přístup.

Přesně to, co představuje tato změna a růst, se v průběhu času změní. Měl by se vždy soustředit na předvídání a uspokojování strategicky důležitých oblastí potřeby.

Schopnost managementu talentů spočívá v zajišťování vždy připravených talentů, jejich řízení a získání bez ohledu na to, jakým problémům organizace čelí.

  • Buďte informováni o tom, kdo je talentem - Nechybujte tím, že se budete domnívat, že každý talent se skrývá ve vyšších vrstvách managementu. Přemýšlejte kreativněji. Rozšiřte definici talentu a zahrňte osoby v odborných, zákaznických nebo jiných předních funkcích. Stále více úspěšných organizací si uvědomuje skutečnost, že nejlepší zaměstnanci, kteří zajišťují postup vpřed, nejsou často ti, kteří se vyhřívají na manažerských pozicích.
  • Definujte strategické potřeby - Nejdříve zhodnoťte své aktuální a budoucí strategické potřeby, poté pomocí klíčových dovedností hledejte potřeby, které existují ve vaší společnosti.
  • Informujte zaměstnance o tom, jaké talenty hledáte - Jakmile definujete mezery vyžadující talenty, informujte zaměstnance o kompetencích a dovednostech, které potřebujete. Možná se rozhodnete a necháte zaměstnance, aby do vaší zásoby talentů nominovali sami sebe, své kolegy nebo přátele. Mějte na paměti, že jestliže provádíte jakýkoliv druh interního doporučujícího programu, budete jej muset řádně odměnit.
  • Zaveďte metody hodnocení - Identifikujte spolehlivé metody hodnocení talentů a ujistěte se, aby lidé pochopili, jak budou hodnoceni a jak se tyto informace použijí k rozvinutí jejich kariér. U všech hodnocení a rozvojových aktivit je rozhodující dobrá zpětná vazba.
  • Dodržení stanovených nákladů - Náklady na management talentů by se měly stanovit tak, aby byly úměrné k překonání tržních omezení, k vyplnění mezery talentů a k uspokojení strategických cílů.
  • Měření úspěchu - Zatímco úspěšnost tradičních funkcí HR se měří počtem najatých zaměstnanců, management talentů měří svoji úspěšnost celkovým vlivem na produktivitu. Základní měření se provádí indexem ROI (návratnost investic), poměr peněžních prostředků vynaložených na management talentů a hodnoty zvýšených výnosů.

Talentované osoby chtějí pracovat tam, kde budou čelit výzvám a kde budou stimulovány, kde budou růst a učit se a tam, kde bude jejich snaha uznána.

Zpravidla odcházejí, protože jsou demotivováni, ne proto, že někde dostanou více peněz. Učiňte management talentů klíčovou součástí vaší strategie a zaměstnanci s vysokým potenciálem zůstanou a stanou se podstatou budoucího úspěchu vaší organizace.