1. Hlavní stránka
 2. Management
 3. Udržení zaměstnanců
 4. Jak zavést flexibilní pracovní uspořádání?

Jak zavést flexibilní pracovní uspořádání?

Jak zavést flexibilní pracovní uspořádání?

Udržení motivovaných zaměstnanců se jakémukoliv podniku opravdu vyplatí. Stále více organizací hledá možnosti, jak snížit náklady a jak efektivněji využívat své zdroje. Vláda také neustále podporuje flexibilnější pracovní dobu.

Ale je flexibilní práce pro společnosti realizovatelná? S možnostmi zahrnujícími kombinace intenzivních hodin, sdílení práce, práce na směny, přidělení zaměstnance jiným organizacím nebo dokonce neplaceného volna se jedná o oblast, kterou musí každá společnost velmi důkladně zvážit.

Přínosy flexibilní práce pro společnost
Příznivci flexibilní práce tvrdí, že dokonce i při poklesu mohou společnosti, které si osvojují flexibilní pracovní praktiky, zjistit, že to není pouze kompromisní strategie. Ve skutečnosti sebou může přinést lepší motivaci zaměstnanců, nábor a udržení, větší uspokojení zákazníků, zvýšenou produktivitu, sníženou nemocnost a větší efektivnost nákladů.

Jelikož počet organizací nabízejících metody flexibilní práce vzrůstá, můžete zjistit, že se stáváte vítaným zaměstnavatelem a že přitahujete kvalifikovanější a rozmanitější pracovní sílu.

Zvážení flexibilní práce
Navzdory zřejmým výhodám zůstává flexibilní práce něčím, do čeho by se společnost neměla pouštět bezhlavě. Pečlivě zvážený přístup se vyplatí a zajistí hladký a přímý přechod. Tato zvážení zahrnují předběžný odhad toho:

 • Jak bude ovlivněna kvalita vašich služeb?
 • Jak bude ovlivněno dodání služeb?
 • V jakých hlavních hodinách chcete, aby zaměstnanci pracovali?
 • Jaká měření úspěchu můžete zavést a jak budou monitorována?
 • Jaká zařízení budou potřebovat zaměstnanci ze vzálenějších míst?
 • Jak budou ovlivněni zaměstnanci, kteří nechtějí pracovat flexibilně?
 • Jaké budou výhody pro vaše klienty – a zákazníky?

Implementace flexibilní práce
Jakmile zodpovíte tyto otázky, stále existuje několik překážek, které budete muset překonat ještě před implementací nového postupu:

 • Přesvědčení představenstva - Prvním krokem je uzavření smluv a podpora na nejvyšších úrovních. Přesvědčte generálního ředitele a představenstvo o výhodách pro společnost.
 • Přesvědčení zaměstnanců - Jestliže bude proces zaměstnancům vnucen bez předchozí konzultace, nebude v žádném případě probíhat automaticky. Věnujte čas tomu, abyste zjistili přesně, co si zaměstnanci přejí.
 • Inspirujte manažery - Manažeři mohou být podezřívaví a chápat to pouze jako prázdniny v jiném „přestrojení“. Ujistěte se, aby pochopili výhody. Inspirujte je k motivaci nadšení a k povzbuzování loajality zaměstnanců pracujících flexibilně.
 • Začněte vzorovým schématem . V průběhu prvních tří až šesti měsíců vylaďte své metody. Od počátku dejte jasně na vědomí, že se jedná o pilotní období a že může dojít ke změnám, bude-li to nutné pro podnikatelské potřeby. Podporujte zpětnou vazbu od manažerů a zaměstnanců.
 • Představte pravidla Podrobně rozpracujte vaše poznatky z pilotního období do jednoduchého souboru základních pravidel, vyhnete se tak zmatkům a zabráníte problémům, které by mohly v budoucnosti vzniknout.
 • Provádějte pravidelné hodnocení Porovnejte postup s vašimi cíly a proveďte nezbytná „zatahání“, abyste zajistili hladký chod pokračování.

Jestliže se vám zdá, že je to těžká práce za sporné odměny, pamatujte, že dobře implementovaná flexibilní práce může pomáhat vaší společnosti dostat se z recese, a to nejenom pasivně - může také aktivně zvýšit její výkonnost.