1. Hlavní stránka
 2. Management
 3. Udržení zaměstnanců
 4. Jak řešit odchod zaměstnance?

Jak řešit odchod zaměstnance?

Jak řešit odchod zaměstnance?

Ať je důvod k odchodu jakýkoliv, dobrá příprava znamená jednoduché období přechodu a hladké období „umisťování“ náhrady.

Zaměstnanci odchází z firmy z mnoha důvodů, včetně povýšení, nové práce, odchodu do důchodu, nadbytečnosti a propuštění.

Ať je důvod k odchodu jakýkoliv, dobrá příprava znamená jednoduché období přechodu a hladké období „umísťování“ náhrady.

Jestliže někoho propouštíte s velmi krátkou výpovědní lhůtou, není vždy možné přípravy dokončit ještě před odchodem. Měli byste dohlédnout na to, aby byla co nejdříve dokončena většina z následujících opatření.

 • Buďte přesně informováni o tom, co odcházející zaměstnanec dělá. Navíc k tomu, co uvádí popis práce, požádejte zaměstnance o vypracování seznamu jím prováděných úkolů, zainteresovaných osob a postupů.
 • Informujte se o tom, s kým zaměstnanec jedná. S jakými lidmi zaměstnanec jedná jak profesionálně, tak osobně. Tato znalost pomůže novému zaměstnanci identifikovat osobu, na kterou se má obrátit - a s čím.
 • Vypracujte plán na zvládnutí jeho pracovních úkolů. Začněte tento proces co nejdříve, aby se spolupracovníci stačili připravit ještě před jeho odchodem.
 • Připomeňte jim důvěrnost. Když zaměstnanci odchází, vědí mnoho o vás, vašich konkurentech, o vašem seznamu klientů, o vašich bezpečnostních opatřeních. Jestliže měli přístup k důvěrným informacím, připomeňte jim jejich závazek nepoužívání a závazek mlčenlivosti. Jestliže podepsali smlouvu o utajení, projděte ji s nimi a objasněte ji.
 • Komunikujte s dotyčnými. Odchod spolupracovníka může být pro kolegy traumatický, dejte si s nimi schůzku a uklidněte je. Vysvětlete, jaké kroky budou podniknuty za účelem dokončení projektů a získání odborných znalostí. Jestliže má odchod za následek povýšení, nezapomeňte je na tuto pozitivní příležitost upozornit.
 • Naplánujte výstupní pohovor. Provedením strukturovaného výstupního pohovoru s odcházejícím zaměstnancem – dokonce i s tím, kterého propouštíte rádi - může společnost získat mnoho postřehů.
 • V den jejich odchodu si vyžádejte firemní laptopy, kapesní počítače, mobilní telefony, USB klíče a jiné paměti. Ujistěte se, aby odevzdali veškerou dokumentaci, včetně telefonních seznamů společnosti, jakož i klíče společnosti, přístupové karty a ID karty. Informujte bezpečnostní oddělení a změňte přístupové kódy tam, kde je to nutné.
 • “Drink na rozloučenou“ je tradičním způsobem rozloučení se se zaměstnancem. Může to být pár slov v kanceláři nebo plnohodnotný večírek s nápoji zdarma v závislosti na délce praxe nebo popularitě zaměstnance.
 • Vymažte jeho jméno z firemních písemností včetně záhlaví dopisu, webových stránek a firemních brožur, jakož i ze všech interních tabulek nebo telefonních seznamů organizace.
 • Proveďte bezpečnostní opatření. Deaktivujte veškerá síťová hesla a hesla na pracovišti, všechny e-mailové účty společnosti a všechny účty se vzdáleným přístupem.

Mějte na paměti – čím konstruktivněji sledujete a řešíte tento proces změny, tím bude přechod jasnější a méně bolestný pro všechny zainteresované osoby.