1. Hlavní stránka
  2. Trendy v HR
  3. Náklady na nábor
  4. Monster.cz zahajuje strategickou spolupráci s Assessment Systems

Monster.cz zahajuje strategickou spolupráci s Assessment Systems

Monster.cz zahajuje strategickou spolupráci s Assessment Systems

Monster zahajuje v České republice strategickou spolupráci s poradenskou a vzdělávací společností Assessment Systems. Vedle zajištění kompletních služeb v tradiční oblasti recruitmentu umožní tato spolupráce poskytovat stávajícím i novým klientům společnosti Monster řešení jejich potřeb i v oblasti moderních metod cíleného výběru zaměstnanců, kvalitního rozvoje managementu a špičkového poradenství i v nejnáročnějších HR otázkách.

Monster uzavřel v říjnu 2009 strategickou dohodu o spolupráci se společností Assessment Systems. Ta se specializuje na poradenství, vzdělávání, rozvoj managementu, výběr zaměstnanců a HR poradenství. Cílem této nové obchodní a marketingové spolupráce je pokrytí celého systému HR procesů a zajištění kompletních služeb v oblasti výběru a rozvoje zaměstnanců. „Díky spolupráci s Assessment Systems můžeme našim klientům nabídnout další služby, které ocení jak při výběru zaměstnanců, tak i při řízení rozvoje a hodnocení stávajících i nových zaměstnanců,“ říká Ladislav Hadáček, výkonný ředitel Monster Worldwide Central & Eastern Europe.


Již nyní Monster.cz ve spolupráci s Assessment Systems přináší tyto služby:

Profesní psychodiagnostika
Zahrnuje řadu psychodiagnostických nástrojů s vysokou přidanou hodnotou a prediktivní validitou používaných pro výběr a rozvoj zaměstnanců.

Assessment Centrum
Jedná se o spolehlivou metodu, která slouží k výběru nejvhodnějších uchazečů. Využívá se hlavně v případě, kdy se výběrového řízení účastní více kvalitních kandidátů.

Development Centrum
Jde o nástroj, který slouží ke zmapování současného stavu kompetencí zaměstnanců, k nastavení plánu jejich dalšího profesního rozvoje. K rozvoji kompetencí dochází již během účasti v Development Centru.

Outplacement
Outplacement je program pomáhající firmám zvládnout organizační změny spojené s propouštěním zaměstnanců a omezit jejich negativní dopad na firmu samotnou i na odcházející zaměstnance.

Employee Assistance
Jde o nástroj účinné a diskrétní pomoci zaměstnancům zvládnout jejich problémy v osobním životě, které se negativně projevují na jejich pracovním výkonu. Funguje na principu důvěrné osobní nebo telefonické konzultační služby, kterou kvalifikovaní profesionálové poskytují v režimu 24/7/365 všem zaměstnancům zařazeným do programu EA.

Outsourcing HR ředitele nebo HR specialistů
Službu krátkodobého nebo i dlouhodobého outsourcingu „vlastního“ HR ocení převážně společnosti, které již mají potřebu intrerního řízení HR, ale ještě nedosáhly velikosti vhodné pro insourcing v rozsahu plného úvazku. Jiné společnosti ocení dočasnou pomoc v oblasti HR v období zvýšených kapacitních nároků.

V nadcházejících měsících nabídku stávajících služeb dále rozšíří:

Koučování
Koučování představuje účinnou metodu individuálního pracovního a osobního rozvoje, jejímž cílem je umožnit naplnění klientova potenciálu, osvojit si dovednosti pro zvýšení výkonnosti, pracovní efektivity i osobní spokojenosti.

Analýza pracovních pozic a tvorba kompetenčních modelů
Kompetenční model účinně propojuje popis pracovní pozice s firemními hodnotami. Klienti ho tak mohou využít především pro procesy související s výběrem, rozvojem a hodnocením, popř. odměňováním zaměstnanců.

Benchmarkové studie
Benchmark je metoda, která je založena na statistické analýze dat zaměstnanců firmy. Identifikuje, které osobnostní předpoklady vedou na konkrétní pracovní pozici k úspěšnému a efektivnímu fungování, a které osobnostní rysy naopak brání požadovanému výkonu.

360° zpětná vazba
360° zpětná vazba je efektivní a systematický nástroj k rozvoji člověka. Tato zpětná vazba se týká pracovního chování - konkrétních dovedností a kompetencí. Na základě výsledků je možné vytvořit individuální rozvojový plán.

Tréninky Soft Skills
Jedná se o interaktivní formu vzdělávání, která je zaměřena na posilování kompetencí zaměstnanců především v oblasti osobní efektivity, leadershipu, řízení lidí, komunikace, vyjednávání a dalších podstatných oblastí „soft“ dovedností. Velmi specifickou oblastí nabízeného vzdělávání jsou i tréninky HR dovedností a know-how, které korporátním klientům umožní úsporu nákladů prostřednictvím následného kvalitnějšího insourcingu HR procesů.

Job Evaluation Tool
Jedná se o systematický způsob hodnocení pracovní pozice se zaměřením na identifikaci a popis osobnostních předpokladů a kompetencí, které klíčovým způsobem ovlivňují výkon na konkrétní pracovní pozici. JET je doporučován použít před každým rozsáhlejším náborem.

Profesní teploměr
Jedná se o efektivní a ekonomický screeningový nástroj pro masové nábory zaměstnanců. Pomocí specifické psychodiagnostiky poskytne rychlou a validní informaci o vhodnosti kandidáta na konkrétní pozici.

Pozice pracovního portálu Monster v České republice:
V České republice byla v lednu spuštěna nová vylepšená verze, která zefektivnila samotné vyhledávání pracovních nabídek a následné odpovídání na ně. Pro klienty přinesla ještě více relevantních uchazečů o nabízené pozice. Za tuto dobu si Monster.cz vybudoval na domácím trhu silnou pozici a již několik měsíců patří mezi tři nejnavštěvovanější pracovní portály u nás. Monster není pouze pracovní portál, na kterém mohou uživatelé procházet a následně reagovat na nabídky zaměstnání. Poskytuje navíc rady a tipy, jak si zaměstnání co nejefektivněji najít, jak postupovat při tvorbě životopisu nebo motivačního dopisu apod. Cílem týmu odborníků, kteří za tímto portálem stojí, je měnit lidem život k lepšímu a pomoci jim najít jejich vysněnou práci rychle a kvalitně. Stejně tak pomoci firmám najít toho pravého kandidáta, který se hodí na poptávanou pozici.

Informace o Assessment Systems:
Assessment Systems je poradenská a vzdělávací společnost specializovaná na rozvoj managementu, výběr zaměstnanců a HR poradenství. Firma se soustředí na lidi v organizacích (HR) a na organizaci lidí (management). Klientům poskytuje špičkové know-how v dané oblasti a tým zkušených konzultantů. Společnost vznikla v České republice v roce 2001 a od té doby dále expandovala. Vedle pražské a bratislavské pobočky má dnes Assessment Systems zastoupení také v Polsku, Rusku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Ukrajině. Specifické nadnárodní projekty firma velmi úspěšně realizuje i v řadě dalších zemích Evropy a Asie.