1. Hlavní stránka
 2. Trendy v HR
 3. Náklady na nábor
 4. Jak využívat efektivně online inzerci?

Jak využívat efektivně online inzerci?

Jak využívat efektivně online inzerci?
Title: Jak využívat efektivně online inzerci? Description: Jako nikdy předtím umožňuje internet stále více a za použití invenčních způsobů zasáhnout širší rozsah kandidátů. Body:

Internet zlepšil svět mnoha způsoby a svět náboru není výjimkou. Jako nikdy předtím umožňuje nyní internet stále více a za použití invenčních způsobů zasáhnout širší rozsah kandidátů.

Pro a proti
Porovnáme-li online inzerci s různými jinými metodami hledání kandidátů, uvidíme některé jasné výhody.

 • Novinová inzerce (místní tisk, národní tisk)
  • Pro – Hromadné publikum, možnost cílení, flexibilita velikosti inzerátu
  • Proti – Vysoké náklady na umístění, zdroje na dodatečný design a administrativu, krátké aktivní okno, cílení často široké, obtížné sledování
 • Časopisová inzerce (obor, obecný zájem)
  • Pro – Specializované publikum, flexibilita velikosti inzerátu
  • Proti – Vysoké náklady na umístění, zdroje na dodatečný design a administrativu, krátké aktivní okno, cílení často široké, obtížné sledování
 • Inzerce v médiích (TV, rádio, kino)
  • Pro – Vysoký vliv, hromadné publikum, možné široké cílení
  • Proti – Velmi vysoké náklady na umístění, zdroje na dodatečný design a administrativu, krátký čas zaujetí, obtížné sledování
 • Velkoplošná inzerce (reklamní tabule, veřejná doprava)
  • Pro – Vysoký vliv, velká velikost inzerátů, hromadné publikum
  • Proti – Velmi vysoké náklady na umístění, zdroje na dodatečný design a administrativu, krátký čas zaujetí, obtížné cílení, obtížné sledování
 • Online inzerce
  • Pro – Rychlost, 24hodinové pokrytí, vysoce cílené, sledování aplikace a nástroje řízení, automatizované obnovení, cenově příznivé
  • Proti – Odkázaný na kvalitu inzerátu, omezené formátování

Jako u všech druhů reklamy, je na vás zajistit maximální využití vaší kampaně. Přínosem online inzerce je, že si můžete pomocí prostředků sledování, které naleznete přímo zde, otestovat, jaký přístup funguje nejlépe.

A snad největším diferenciátorem je přístup k databázi životopisů, který si můžete koupit. Proč trávit čas a utrácet peníze vytvářením inzerátu, když stačí zadat několik klíčových slov a okamžitě získat životopisy od 20 osob, které vyhovují vaším přesným požadavkům?

Vytvoření kampaně
Vaše online prezence se skládá ze tří hlavních aspektů:

 • Inzerát – Je to jediná věc, která ve skutečnosti prodává danou funkci vašemu publiku. Nejdříve si musíte zvolit správný název inzerátu. Neznamená to však název inzerátu, který používáte interně. Přemýšlejte o názvu inzerátu, který budou hledat vámi žádaní kandidáti, a zjednodušte jej. Popis pracovní pozice by měl jasně specifikovat povinnosti dané funkce a příležitosti, které nabízí. Určitě zahrňte mnoho věcných klíčových slov, která pomohou k tomu, aby se vaše funkce objevila v nástrojích vyhledávání.
 • Banerová inzerce – Stejně tak dobrá jako textové inzeráty, někdy není nad nápadný inzerát přitahující pozornost uživatelů. Můžete použít veškerou svoji kreativitu a pokusit se o ztvárnění vaší značky pro cílové publikum. Můžete si selektivně vybrat určitá klíčová slova nebo lokality s určitými zprávami.
 • Profil společnosti – Spíše než abyste se pokoušeli „namačkat“ veškeré informace o vaší společnosti do inzerátu, měli byste vytvořit přehled o společnosti včetně krátké historie, informací o různých lokalitách, ve kterých působíte, o školících příležitostech, které nabízíte, a všechny věci, které činí vaši společnost báječným místem práce. Vyžádejte si od stávajících zaměstnanců reference a dejte inzerátům osobní dotek.

Přidáte-li tyto prvky vhodným způsobem, bude pro uživatele snazší inzerát najít, shrnout a poté na něj zareagovat. Existuje mnoho příležitostí, jak prostřednictvím vaší kampaně zasáhnout široké publikum. Je-li důležitější kvalita kandidátů než kvalita odpovědí, můžete váš inzerát nasměrovat tak, jak chcete.

Být tvůrčí
Jako relativně nové médium se internet stále rozvíjí, vznikají tak nové příležitosti ke zvýšení dosahu vaší náborové kampaně.

 • Multimédia - Video a audio se stávají stále více důležitými nástroji pro obchodní činnosti a internetoví uživatelé jsou často označováni jako generace YouTube nebo iPod. Jako reakce na technologie nabízí společnosti videoexkurze po kancelářích nebo stažitelné diskuze se současnými zaměstnanci za účelem poskytnutí náhledu do jejich značky.
 • Blogging – Existují blogy s jakýmikoliv tématy, které vás napadnou. Jedná se o významný způsob, jak ukázat lidskou stránku vašeho podnikání. Jeden z vašich zaměstnanců by mohl blogovat o školícím kurzu, kterého se účastní, nebo psát o různých společenských setkáních konaných ve vaší společnosti. Vynikajícím prodejním aspektem jsou fotografie bavících se zaměstnanců.
 • Sociální sítě - Snad největší online revolucí od doby, kdy Internet vstoupil na masový trh, jsou stránky sociálních sítí jako například MySpace, Bebo a Facebook, které umožňují lidem z celého světa spojit se a sdílet své myšlenky a názory. Jak vstoupíte do tohoto světa s vaší náborovou kampaní je na vás, ale provádějte to správně, můžete tak získat přístup k velmi pozornému publiku.

Důležitá věc, na kterou byste měli při používání Internetu myslet, je to, že se jedná o otevřené médium, kde lidé mohou diskutovat o věcech otevřeně, což také dělají. Jestliže se chopíte těchto příležitostí, může vaše náborová kampaň žít svůj vlastní život a zasáhnout lidi z různého společenského postavení, kteří by jinak váš inzerát neobjevili.

Avšak řádné používání vyžaduje určitou úroveň zodpovědnosti. Založíte-li blog a poté si jej 6 měsíců nevšimnete, mohlo by to mít na vaše náborová úsilí negativní vliv.